KRISTANNA LOKEN MALIA

loken1.jpg
loken1.jpg
loken2.jpg
loken3.jpg
Costume worn by " Malia "
Played by Kristanna Loken
Best known for her starring role in Terminator 3 as the T-X Season Three "Favorite Son"

"Star Trek - Voyager" (1995-2001) Back to list

seats